spot_img
spot_img
spot_img
Trang chủThông BáoMời thầu dàn dựng gian hàng tiêu chuẩn trong nhà, ngoài trời...

Mời thầu dàn dựng gian hàng tiêu chuẩn trong nhà, ngoài trời (3mx3m), thuê thảm

Bên mời thầu: TRUNG TÂM XÚC TIẾN ĐẦU TƯ – THƯƠNG MẠI VÀ HỘI CHỢ TRIỂN LÃM CẦN THƠ
Địa chỉ: Số 108A Lê Lợi, P.Cái Khế, Q.Ninh Kiều, TPCT
Điện thoại/fax/email: (0292) 3821977 – 3821978      Fax: (0292) 3830 354
Mã số thuế: 1800650249
Đề nghị Báo Đấu thầu đăng tải thông báo mời chào hàng với nội dung sau:

 1. Tên gói thầu: Dàn dựng gian hàng tiêu chuẩn trong nhà, ngoài trời (3mx3m), thuê thảm

– Loại gói thầu: Xây lắp, Mua sắm hàng hóa, Phi tư vấn, Hỗn hợp
– Giá gói thầu: 461.500.000đồng, Bằng chữ: Bốn trăm sáu mươi mốt triệu năm trăm ngàn đồng
– Nội dung chính của gói thầu:
Gian trong nhà: khung nhôm, vách ván ép formeca, 2 bộ đèn neon 1m2, 01 bàn, 02 ghế, 01 ổ cắm điện, thuê thảm ngoài gian hàng;
Gian ngoài trời: chất liệu tre lá phủ bên ngoài, nhà bạt bên trong chống mưa, 2 bộ đèn neon 1m2, 01 bàn, 02 ghế, 01 ổ cắm điện, bảng tên gian hàng bằng nia tròn. Trang trí mang tính mỹ thuật dân gian;
Thuê thảm gian hàng.
– Hình thức hợp đồng: Theo đơn giá
– Thời gian thực hiện hợp đồng: Tháng 4/2018

 1. Tên dự án hoặc tên dự toán mua sắm đối với mua sắm thường xuyên: Tổ chức Lễ hội Bánh dân gian Nam bộ năm 2018
 2. Nguồn vốn: Ngân sách Nhà nước và Doanh nghiệp đóng góp
 3. Hình thức lựa chọn nhà thầu: Chào hàng cạnh tranh trong nước
 4. Phương thức lựa chọn nhà thầu: 01 giai đoạn, 01 túi hồ sơ
 5. Thời gian phát hành HSYC: từ 08 giờ 00, ngày 06 tháng 04 năm 2018 đến trước 08 giờ 00, ngày 16 tháng 4 năm 2018
 6. Địa điểm phát hành HSYC: TRUNG TÂM XÚC TIẾN ĐẦU TƯ – THƯƠNG MẠI VÀ HỘI CHỢ TRIỂN LÃM CẦN THƠ

Địa chỉ: Số 108 A, Lê Lợi, P.Cái Khế, Q. Ninh Kiều, TP. Cần Thơ
Mã số thuế: 1800650249
Điện thoại số: 0292 3821977  Fax: 0292 3830 354

 1. Giá bán 01 bộ HSYC:  1.000.000 đồng, Bằng chữ: Một triệu đồng.
 2. Bảo đảm dự thầu: Bảo lãnh của Ngân hàng số tiền: 5.000.000 đồng, Bằng chữ: Năm triệu đồng.
 1. Thời điểm đóng thầu: 08 giờ 00, ngày 16 tháng 4 năm 2018
 2. Thời điểm mở thầu: 09 giờ 00, ngày 16 tháng 4 năm 2018
 3. Mẫu Mời Thầu xem tại đây

Tin Mới