Mời thầu dàn dựng gian hàng tiêu chuẩn trong nhà, ngoài trời (3mx3m), thuê thảm

0
130

Bên mời thầu: TRUNG TÂM XÚC TIẾN ĐẦU TƯ – THƯƠNG MẠI VÀ HỘI CHỢ TRIỂN LÃM CẦN THƠ
Địa chỉ: Số 108A Lê Lợi, P.Cái Khế, Q.Ninh Kiều, TPCT
Điện thoại/fax/email: (0292) 3821977 – 3821978      Fax: (0292) 3830 354
Mã số thuế: 1800650249
Đề nghị Báo Đấu thầu đăng tải thông báo mời chào hàng với nội dung sau:

 1. Tên gói thầu: Dàn dựng gian hàng tiêu chuẩn trong nhà, ngoài trời (3mx3m), thuê thảm

– Loại gói thầu: Xây lắp, Mua sắm hàng hóa, Phi tư vấn, Hỗn hợp
– Giá gói thầu: 461.500.000đồng, Bằng chữ: Bốn trăm sáu mươi mốt triệu năm trăm ngàn đồng
– Nội dung chính của gói thầu:
Gian trong nhà: khung nhôm, vách ván ép formeca, 2 bộ đèn neon 1m2, 01 bàn, 02 ghế, 01 ổ cắm điện, thuê thảm ngoài gian hàng;
Gian ngoài trời: chất liệu tre lá phủ bên ngoài, nhà bạt bên trong chống mưa, 2 bộ đèn neon 1m2, 01 bàn, 02 ghế, 01 ổ cắm điện, bảng tên gian hàng bằng nia tròn. Trang trí mang tính mỹ thuật dân gian;
Thuê thảm gian hàng.
– Hình thức hợp đồng: Theo đơn giá
– Thời gian thực hiện hợp đồng: Tháng 4/2018

 1. Tên dự án hoặc tên dự toán mua sắm đối với mua sắm thường xuyên: Tổ chức Lễ hội Bánh dân gian Nam bộ năm 2018
 2. Nguồn vốn: Ngân sách Nhà nước và Doanh nghiệp đóng góp
 3. Hình thức lựa chọn nhà thầu: Chào hàng cạnh tranh trong nước
 4. Phương thức lựa chọn nhà thầu: 01 giai đoạn, 01 túi hồ sơ
 5. Thời gian phát hành HSYC: từ 08 giờ 00, ngày 06 tháng 04 năm 2018 đến trước 08 giờ 00, ngày 16 tháng 4 năm 2018
 6. Địa điểm phát hành HSYC: TRUNG TÂM XÚC TIẾN ĐẦU TƯ – THƯƠNG MẠI VÀ HỘI CHỢ TRIỂN LÃM CẦN THƠ

Địa chỉ: Số 108 A, Lê Lợi, P.Cái Khế, Q. Ninh Kiều, TP. Cần Thơ
Mã số thuế: 1800650249
Điện thoại số: 0292 3821977  Fax: 0292 3830 354

 1. Giá bán 01 bộ HSYC:  1.000.000 đồng, Bằng chữ: Một triệu đồng.
 2. Bảo đảm dự thầu: Bảo lãnh của Ngân hàng số tiền: 5.000.000 đồng, Bằng chữ: Năm triệu đồng.
 1. Thời điểm đóng thầu: 08 giờ 00, ngày 16 tháng 4 năm 2018
 2. Thời điểm mở thầu: 09 giờ 00, ngày 16 tháng 4 năm 2018
 3. Mẫu Mời Thầu xem tại đây