spot_img
spot_img
spot_img
Trang chủHoạt động CPATHÔNG BÁO V/v thay đổi thời gian triệu tập thí sinh dự...

THÔNG BÁO V/v thay đổi thời gian triệu tập thí sinh dự xét tuyển do ảnh hưởng của triều cường

Căn cứ Thông báo số 615/TB-TTXT ngày 23 tháng 8 năm 2022 của Trung tâm Xúc tiến Đầu tư – Thương mại và Hội chợ Triển lãm Cần Thơ về Tuyển dụng viên chức lần 2 năm 2022;

Căn cứ Biên bản ngày 03 tháng 10 năm 2022 của Ban Kiểm tra Phiếu đăng ký dự tuyển về việc kiểm tra Phiếu đăng ký dự tuyển.

Hội đồng tuyển dụng viên chức Trung tâm Xúc tiến đầu tư – Thương mại và Hội chợ triển lãm Cần Thơ thông báo đến:

  1. Ông Nguyễn Tuấn Anh
  2. Ông Nguyễn Văn Khánh
  3. Bà Nguyễn Phúc Gia Nguyên
  4. Ông Tống Quang Huy
  5. Bà Nguyễn Phạm Phương Thảo
  6. Bà Nguyễn Thị Huyền
  7. Bà Lâm Thị Hồng Thi

Ông/bà đã đủ điều kiện dự xét tuyển ở vòng 2. Đề nghị ông/bà có tên nêu trên đến dự xét tuyển vòng 2.

– Thời gian: 8 giờ 00 phút, ngày 18 tháng 10 năm 2022 (thứ ba)

– Địa điểm: Trung tâm Xúc tiến Đầu tư – Thương mại và Hội chợ Triển lãm Cần Thơ.

– Địa chỉ: Số 108A Lê Lợi, P. Cái Khế, Q. Ninh Kiều, TP. Cần Thơ

– Số điện thoại: 02923 830487

Đề nghị ông/bà có mặt đúng thời gian quy định./.

(Thông báo này thay thế Thông báo số 731/TB-HĐTD ngày 01/10/2022)

TB 747 TTXT.signed

Tin Mới